De fem förmågorna i teori och praktik

big five

Jag har läst Göran Svanelids bok ”De fem förmågorna i teori och praktik, Boken om The Big 5”. I boken visar Svanelid att det går att hitta de generalla förmågorna i det centrala innehållet, i kunskapskraven och i de långsiktiga målen i Lgr 11. De generella kompetenserna kallar han The Läs hela inlägget