Vill slå ett slag för positiva rubriker och inställning till skolan!

blogg barn

Mycket på gång nu. Sambedömningsgrupper på kommunnivå, kollegialt lärande, feedback, coachning, matematiklyftet, läslyftet,  Såsant- projekt, IT-projekt, utvecklingskultur, m.m. Detta är bara några av de utmaningar som väntar. Med andra ord, utveckling på hög nivå inom skolan. Därför blir man lite Läs hela inlägget