Vill slå ett slag för positiva rubriker och inställning till skolan!

blogg barn

Mycket på gång nu. Sambedömningsgrupper på kommunnivå, kollegialt lärande, feedback, coachning, matematiklyftet, läslyftet,  Såsant- projekt, IT-projekt, utvecklingskultur, m.m. Detta är bara några av de utmaningar som väntar. Med andra ord, utveckling på hög nivå inom skolan. Därför blir man lite nedslående när man återigen slår upp Sjöbosidorna och negativa svarta Läs hela inlägget