Om Emanuelskolan

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Emanuelskolan ligger centralt i Sjöbo tätort. Här finns ca 500 elever från förskoleklass till år 9. På skolan har vi 4 arbetslag som har namn efter våra väderstreck. Arbetslag Öst och Väst arbetar med årskurserna F-3, Nord är ett 4-6 arbetslag  och i Syd har vi våra äldre elever dvs 7-9.På skolan har vi 4 fritidshem, 2 st F-1, ett 2-3 och sedan en verksamhet för de äldre 4-6.

Vi är ett 70-tal pedagoger som arbetar på denna skola. Vår styrka är att vi har många driftiga pedagoger som är drivna och vill utveckla sig själva och sin undervisning. Även skolutveckling i stora drag är vardag på vår skola. Mycket på gång nu, sambedömnings-grupper på kommunnivå, kollegialt lärande, feedback, coachning, matematiklyftet, läslyftet,  Såsant- projekt, IT-projekt, utvecklingskultur, m.m. Detta är bara några av de utmaningar som väntar. Med andra ord, utveckling på hög nivå inom skolan.

Vi har ett bloggträd på skolan som innebär att alla undervisningsgrupper har en blogg knuten till sig. Dessa bloggar modererar lärarna i respektive undervisningsgrupp för och syftet med bloggarna kan ser olika ut beroende på ålder och pedagog. Du hittar alla bloggarna här på huvudbloggen.

Vår vision på Emanuelskolan är att det ska vara en trygg plats för all elever och all personal under hela dagen tills man går hem från fritids eller skolan på eftermiddagen. Alla elever vill gå till Emanuelskolan och vara där. Här är det roligt, inspirerande och tillåtande. Här får man det stöd man behöver för att lära sig och utvecklas. Här väcks elevernas lust och nyfikenhet att lära. Elevdelaktigheten är stor och eleverna upplever att vi lyssnar på dem. Samverkan mellan hem och skola fungerar exemplariskt och vårdnadshavare har en stark tilltro till det arbete vi gör på skolan för deras barn.

imagesLDTTPQKU