De fem förmågorna i teori och praktik

big five

Jag har läst Göran Svanelids bok ”De fem förmågorna i teori och praktik, Boken om The Big 5”. I boken visar Svanelid att det går att hitta de generalla förmågorna i det centrala innehållet, i kunskapskraven och i de långsiktiga målen i Lgr 11. De generella kompetenserna kallar han The Läs hela inlägget

Vill slå ett slag för positiva rubriker och inställning till skolan!

blogg barn

Mycket på gång nu. Sambedömningsgrupper på kommunnivå, kollegialt lärande, feedback, coachning, matematiklyftet, läslyftet,  Såsant- projekt, IT-projekt, utvecklingskultur, m.m. Detta är bara några av de utmaningar som väntar. Med andra ord, utveckling på hög nivå inom skolan. Därför blir man lite nedslående när man återigen slår upp Sjöbosidorna och negativa svarta Läs hela inlägget