Bloggträd på skolan

Att arbeta med sociala medier i skolan är idag oundvikligt. Det finns många sätt att arbeta med sociala medier och detta läsår ligger huvudfokus hos oss på blogg i undervisningen.

Vi har idag 18 bloggar igång på skolan. Med dessa bloggar vil vi dokumentera vår pedagogiska verksamhet tillsammans med eleverna. Alla undervisningsgrupper har en blogg kopplad till sig och den kommer att följa gruppen under hela grundskoletiden. Med vårt bloggande vill vi öppna upp våra klassrum, först och främst för elever och föräldrar men även för omvärlden.

Skolan har ett eget domännamn (emanuelskolan.se) och har där under skapat subdomäner (alla klassbloggar) där året då eleven är född samt skolspår namnger klassbloggen samt huvudbloggens adress, ex. 2004a.emanuelskolan.se. Skolan använder sig av Citynetwork som webbhotel och WordPress som bloggverktyg. Det är de undervisande lärarna som modererar bloggarna och skolan har en ”huvudmoderator”  vilket innebär att denne person kan komma stötta på samtliga bloggar. Detta gör att bloggarna kan ändra utseende och fokus under årens lopp. Skolan har dock arbetat fram en bloggpolicy som varje pedagog förhåller sig till (kommer inom kort på bloggen), detta gör att stommen och grundtanken alltid är densamma.

Kontentan med bloggen i undervisningen kommer bland annat bli att det skapar engagemang hos eleverna och göra dem delaktiga i att dokumentera vår verksamhet. Bloggen ger elevernas arbeten fler mottagare, det blir publikt, arbeten skapas inte bara för läraren, vilket motiverar elever. Bloggen kommer öppna upp för kritiskt tänkande och utgör ett naturligt sätt att i undervisningen arbeta med etik och källkritik etc. (se policy för mer)