De fem förmågorna i teori och praktik

big five

Jag har läst Göran Svanelids bok ”De fem förmågorna i teori och praktik, Boken om The Big 5”. I boken visar Svanelid att det går att hitta de generalla förmågorna i det centrala innehållet, i kunskapskraven och i de långsiktiga målen i Lgr 11. De generella kompetenserna kallar han The Big 5 dvs begreppsförmåga, metakognitiv förmåga, kommunikativ förmåga, procedurförmåga samt analysförmåga. Han ger även konkreta exempel på hur det går att använda förmågorna som utgångspunkt i undervisningen. I många av skolämnenas kursplaner finns det gemensamma centrala begrepp och kunskapsområden som vi lärare bör ta tillvara och skapa naturliga samarbeten mellan.

Det jag fastnade mest för är Svanelids stödstrukturer som stöttar elever i sitt livslånga lärande. Strukturerna synliggör syfte och mål i undervisningen, vilka frågor som är viktiga, vad samtalet ska handla om och vad som ska bedömas. Det bir också lättare för läraren och eleven att hålla fokus. Med en tydlig och strukturerad undervisning bör fler elever nå målen.

Svanelid ger förslag på fem olika stödstrukturer:

  1. Stödmallar

Genom färdiga mallar får eleverna hjälp att sortera och strukturera tankar och information.

  1. De stora frågorna

Genom att reducera antalet frågor underlättas elevernas fokus på vad som är viktigast inom ett område.

  1. EPA-metoden

Eleverna får tid till eget tänkande kring en utmanande fråga. Sedan i par presenterar eleverna sina tankar och funderaringar kring frågan och försöker komma fram till parets bästa svar. Det sista steget i EPA-metoden är allas gemensamma tänkande.

  1. Begreppsschemat

Hjälper eleverna att knäcka begreppskoden. Ett urval av begrepp som rör området presenteras.

  1. Analysmodellen

Analysera konsekvenser och orsaker.

Användandet av olika stödstrukturer och olika lässtrategier som Martina skrev om i föregående inlägg, ger våra elever ett rikt och nyanserat språk!

Skriven av Malin Evnell, lärare på Emanuelskolan.

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>