Vill slå ett slag för positiva rubriker och inställning till skolan!

Mycket på gång nu. Sambedömningsgrupper på kommunnivå, kollegialt lärande, feedback, coachning, matematiklyftet, läslyftet,  Såsant- projekt, IT-projekt, utvecklingskultur, m.m. Detta är bara några av de utmaningar som väntar. Med andra ord, utveckling på hög nivå inom skolan. Därför blir man lite nedslående när man återigen slår upp Sjöbosidorna och negativa svarta rader skrivs om skolan igen. När ser vi rubriker som?

-Bedömning för lärandet i Sjöbos skolor! 

-Lärarna i Sjöbo arbetar med delaktighet.

-Formativ undervisning genomsyrar elevernas vardag i Sjöbo

-Sjöbos elever ger gott betyg åt skolan.  Osv.

Med tanke veckans artikel i tidningen angående Sjöbos betygsras vill jag slå ett slag för skolorna i Sjöbo i positiv bemärkelse. Tycker det är så tråkigt att det alltid är negativa artiklar om skolan i tidningen. Vi negligerar inte resultaten och absolut ska det stå i tidningarna men allt det som skolorna faktiskt gör bra, när ska det lyftas?

Tidningarnas skriverier om Sjöbos skolor och pedagogerna, framförallt 7-9, speglar inte verklighetens driv och kunskaper bland lärarna. Visst, så länge vi envisas att mäta kunskaper på det sätt som vi gjorde för 20-30 år sedan trots att läroplanen och dagens samhälle säger annat så kommer nog siffrorna inte vara så upplyftande och det gäller hela Sverige.

Enligt artikeln ska Sjöbos elevers betyg bli sänkta när de kommer till gymnasiet, hur ser det ut för övriga kommuner inom detta undrar jag då?  Är det bara Sjöbos elever?  Kanske så att gymnasiet också behöver kompetensutvecklas i att möta eleverna på rätt nivå samt i den tid vi är nu. Jag menar, om grundskolan arbetar med förmågor, formativ undervisning och individen och  gymnasiet med kunskapsmatning, summativ undervisning och inte lika individanpassat, då förstår jag att det blir krock. Jag säger inte att det är så, men tycker att politiker ska ha all fakta innan man drar upp stora negativa rubriker om skolorna i Sjöbo, igen…

Istället för att jämföra resultat mellan kommuner kanske vi skulle göra en sammantagen analys på kommunnivå till individnivå så som ex. chefer på alla instanser, lokaler, pengar, material, trivsel, pedagoger (rätt person på rätt plats) tron på den enskilde eleven etc. Alla dessa faktorer spelar avgörande roll för elevernas utveckling och lärande. Här ska fokus vara!

Vad vill jag ha sagt med detta inlägg, vill jag försvara oss från artikeln i tidningen? JA, lite kanske, men som jag skrev tidigare, vi mörkar inte siffrorna men tycker att ALLA ska analysera och fördjupa ALLA faktorer istället för att hänga ut lärarna.

Jag vill uppmuntra alla pedagoger och föräldrar fortsätta prata gott om skolan och göra god reklam om den skola som Sjöbo bedriver dvs. en skola där barnet/eleven är i fokus, en skola där vi jobbar för att göra eleven delaktig och ägare av sitt eget lärande. Alla vet vi ju och forskning bekräftar, att en positiv bild och inställning till skolan underlättar skolans arbete med eleven och hemmen.  Som en kollega en gång sa: ”Pratar vi illa om skolan är det som att hälla sand i målarfärg. Vi kan måla och måla utan lyckat resultat”

Är vårt huvudsyfte att rangordna elever och mäta deras kunskaper eller är syftet att stödja och utveckla elevers lärande? Två helt olika sätt att se på skolan och våra elever.

Forskning och Skolverket trycker på formativ undervisning och att detta är en av de högst rankade framgångsfaktorerna för elevers lärande i skolan. Forskning och Skolverket trycker även på kollegialt lärande och coachning som verktyg hos pedagogerna. Med andra ord, vi är på rätt väg och om vi får fortsätter jobba med det vi kan bäst, VÅRA ELEVER, med rätt stöd från alla instanser, kommer vi tillsammans nå upp till vår vision 2020-Sveriges bästa skolkommun.

Skriven av Anna Tuvesson, lärare på Emanuelskolan.

blogg barn

http://www.stockvault.net/photo/101868/the-joy-of-childhood-bw by The Joy of Childhood BW Fria bilder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

*

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>